Per què el Wingwave?

El coaching Wingwave: també anomenat, COACHING EMOCIONAL, entra en contacte amb les emocions que formen l'experiència subjectiva de les persones i actua en la reacció emocional que es produeix al rebre la informació de l'exterior a través dels nostres sentits, detectant qualsevol bloqueig i fent que el nostre sistema flueixi de nou.

Les disciplines que s'associen a aquest mètode són:

 • La Kinesiologia
 • La estimulació dels hemisferis cerebrals a través dels Moviments Oculars Ràpids
 • La Programació neurolingüística (per a formulació d'objectius, modelatge i reforç del treball realitzat amb l'estimulació dels hemisferis cerebrals)

L'efectivitat d'aquest model, és que els ulls són la connexió més directa amb el cervell.

La filosofia del mètode està continguda en la paraula Wingwave. Wing (ala en anglès) fa referència al moviment d'una papallona, i wave (ona, onada, brain wave) ones cerebrals generadores de moments brillants o d'inspiració. Aplicat al coaching, aquest concepte ens indica que un petit impuls és suficient per a provocar un canvi positiu en les vivències i conductes limitadores de les persones.

 • Com funciona

  Durant una sessió de coaching Wingwave, un cop delimitat el punt exacte on actuar, s'inicia una seqüència d'aleteigs, movent ràpidament la ma davant de la cara de la persona, la qual segueix el moviment amb els ulls.S'estimula així el moviment que fan els ulls en la fase de la son REM, una fase que té lloc mentre la persona dorm i en el que es processen internament els esdeveniments del dia.

  En aquesta fase, les emocions limitadores desapareixen de forma ràpida i son substituïdes per sentiments de relleu, força i habilitat per a actuar de forma constructiva.

 • Aplicacions

  El mètode està basat en els resultats de proves neurològiques, en investigacions sobre traumes psicològics. Els moviments ràpids dels ulls estimulen l'òptima col•laboració dels dos hemisferis cerebrals, activant la capacitat de les persones per a regular el seu estat mental, fent que es dissolguin i integrin de forma correcta les emocions que produïen el bloqueig. Per la seva part, el test miostàtic, permet anar avaluant el procés durant la intervenció. Al final es van teixint nous recursos en la persona.

  En resum, aquest mètode, l'ús del qual és complementari en processos d'acompanyament i canvi permet trobar el detonant més petit per al major canvi possible, que se sol resoldre en poques sessions.