• coaching wingwave

COACHING WINGWAVE, EL COACHING EMOCIONAL
Aconsegueix els teus objectius personals i professionals

Amb wingwave, un cop delimitat el punt exacte sobre el qual actuar, i mentre la persona es concentra en la seva dificultat, s'inicia una seqüència d'aleteigs movent ràpidament la mà davant de la cara de la persona, la qual segueix el moviment amb els ulls. S'estimula així el moviment ràpid dels ulls que ocorre durant la fase MOR del son (Moviment Ocular Ràpid o REM en anglès) un període que ocorre mentre la persona dorm i en el que es processen internament els esdeveniments del dia. En aquesta fase, les emocions limitadores desapareixen de manera sorprenentment ràpida i son substituïdes per sentiments palpables de relleu, força i habilitat per a actuar constructivament.

Com s'aconsegueix augmentar la creativitat? Quan hi ha molta activitat en el sistema límbic (emocional) es pot veure que en el còrtex cerebral la activitat baixa. El coaching emocional redueix l'estrès i, per tant, afavoreix que tornin a encendre's les llums en el còrtex cerebral. Per aixó, i encara que s'aplica a temes personals, o inclús a la superació d'estats de fòbia, s'utilitza especialment en àmbits empresarials, esportius i artístics on els factors d'estrès són elevats i es requereix el desenvolupament de recursos i estratègies efectives.

Acompanyarem a la persona a buscar recursos propis i mitjançant una sèrie d'aleteigs de forma lenta, profunditzarem i millorarem el funcionament del cervell, per a que pugui integrar els seus recursos i aconseguir l'equilibri desitjat.

Coaching wingwave individual

Faci ús del coaching wingwave per a aconseguir els seus objectius professionals i personals. El coaching wingwave és un nou concepte de coaching a curt termini que combina varies tècniques de coaching extremadament efectives i degudament comprovades. és un mètode utilitzat per executius, gerents, artistes i esportistes d'èxit per a aconseguir els seus objectius i augmentar el seu benestar.

El nom

"Wing" (que significa ala en anglès) en la paraula wingwave fa referència al moviment de l'ala de la papallona. Segons la teoria del caos, aquesta força minúscula té el poder de canviar el clima si l'aleteig té lloc en el moment i lloc precisos. De la mateixa manera, per a poder aconseguir canvis en la sessió de coaching, identifiquem el punt de partida precís basant-nos en les necessitats físiques i emocionals actuals del client. Això ho fem utilitzant un test de reacció muscular (test O-ring). La metàfora de les ales representa com els hemisferis treballen conjuntament per aconseguir els màxims canvis amb petits moviments. "Wave" (que significa ona en anglès) ve de la paraula anglesa "brainwave" que significa ocurrència o idea genial. Exactament aquest tipus d'ocurrències són les que es disparen amb el coaching wingwave correcte.